امروز:

12 اسفند 1402 4:46 ق.ظ

همایش ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک، مکاترونیک و هوافضای ایران

2 فروردین 1402

برگزارکننده4

26 بهمن 1400

برگزارکننده3

29 خرداد 1400

برگزارکننده2

29 خرداد 1400

برگزارکننده1

29 خرداد 1400

پوستر کنفرانس