امروز:

12 اسفند 1402 4:05 ق.ظ

همایش ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک، مکاترونیک و هوافضای ایران

4 خرداد 1400

فراخوان جذب کمیته علمی و داوری

از کلیه اساتید و اندیشمندان فعال در زمینه پژوهش، در رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک و مهندسی هوافضا دعوت بعمل می […]