امروز:

12 اسفند 1402 4:37 ق.ظ

همایش ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک، مکاترونیک و هوافضای ایران

2 فروردین 1402

برگزارکننده4

29 خرداد 1400

برگزارکننده2

29 خرداد 1400

برگزارکننده1

29 خرداد 1400

پوستر کنفرانس

4 خرداد 1400

فراخوان جذب کمیته علمی و داوری

از کلیه اساتید و اندیشمندان فعال در زمینه پژوهش، در رشته های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک و مهندسی هوافضا دعوت بعمل می […]